Waldemar Tłuczek

Prezes Zarządu

Krystian Pietrycha

Wiceprezes Zarządu

Sebastian Babiś

Członek Zarządu

Izabela Miazga

Członek Zarządu

Karol Maruszak

Członek Zarządu