Waldemar Tłuczek

Prezes Zarządu

Krystian Pietrycha

Wiceprezes Zarządu

Adrian Rauza

Członek Zarządu

Sebastian Babiś

Członek Zarządu

Karol Maruszak

Członek Zarządu